De informatie die wordt aangeboden op de site van Wijde Aa, is met grote zorg samengesteld. Wijde Aa kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site. Wijde Aa streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.